به گزارش گروه ترجمه رکنا، پدربدبین پاکستانی دختر 9 ساله اش را سلاخی کرد !

گزارش پلیس حاکی از آن است: دختر 9 ساله پس از این که به بلوغ جسمی رسید پدرش به گمان این که قربانی با فردی همخوابی داشته او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در نبود همسرش او را با چاقو سر بریده است.

مادر کودک که به عنوان اولین شاهد با جسد دخترش رو به رو شد در حالی که سر بریده دخترش را در آغوش داشت از همسایه ها درخواست کمک کرد که با رسیدن فوری ماموران پلیس به محل حادثه پدر بی رحم دستگیر و به زندان منتقل شد.

پس از انتقال جسد دختربچه به پزشکی قانونی پلیس بررسی و تحقیقات را در این پرونده آغاز کرد.

در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

عارفه اندرودی