زنده زنده سوختن 3 مرد هنگام مهار آتش‌سوزی جنگل بوزین و مره خیل + فیلم و عکس کشته ها
سه نفر از هموطنان مان هنگام تلاش برای مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده جنگلی بوزین و مره‌خیل جان خود را از دست دادند