گفته های شوکه کننده متخصص بیهوشی پیرانشهر که از یک قتل زنده ماند + فیلم و عکس ها