7 زن جویای کار قربانی هدف نیت شوم مدیر عامل شرکت شدند.

به گزارش گروه ترجمه رکنا، مرد 35 ساله انگلیسی که به جرم گول زدن زنان و تجاوز به آن ها تحت تعقیب پلیس بود پس از مدتی پیگیری شناسایی و دستگیر شد.

گزارش پلیس حاکی از آن است متهم که متاهل و دارای فرزند است به عنوان مدیرعامل یک شرکت ، زنان و دختران جوانی را که برای کار به آن جا می رفتند مورد آزار و اذیت قرار داده و پس از تجاوز های متعدد آنها را باردار کرده و در آخر قربانیان را وادار به سقط جنین کرده است.

پس از گذشت چند ماه از همخوابی های متعدد این مرد با 7 زن آنها به اداره پلیس مراجعه کرده و پرده از جنایات متهم برداشتند.

در پی دستگیری متهم هوسباز وی اعتراف کرد که تاکنون 7 زن را که برای استخدام به سراغش رفته بودند مورد تجاوز قرار داده و آنها را باردار کرده است که با تهدید قربانیان مجبور به سقط جنین شدند و آنها پس از آزار و اذیت های فراوان به اداره پلیس مراجعه کرده و درخواست کمک کردند.

با دستگیری این مرد و اظهارات قربانیان ، متهم به تجاوزهای بی رحمانه اش اعتراف کرده و پشیمان نیز شده است.

در حال حاضر مجرم در زندان است تا به زودی مجازاتی برایش در نظر گرفته شود.

 شهرام یوسفی