مرد سالخورده که متهم است سال ها قبل دو نوه اش را آزار داده دیروز پشت درهای بسته و غیر علنی محاکمه شد. مادر دو شاکی نیز ادعا کرد در کودکی از سوی پدرش مورد آزار قرار گرفته و در این سال ها سکوت کرده است.

به گزارش رکنا ، رسیدگی به این پرونده با شکایت یک زن میانسال آغاز شد. وی که به پلیس آگاهی رفته بود ادعا کرد که پدر سالخورده اش دختر و پسر وی را سال ها قبل وقتی که خردسال بودند به تله شیطانی انداخته و آنها را آزار داده است .

با این شکایت پدربزرگ شیطان صفت ردیابی و بازداشت شد و در حالی که مدعی بود بی گناه است و دخترش به دروغ چنین شکایتی را علیه وی مطرح کرده دیروز در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران و پشت درهای بسته و غیر علنی محاکمه شد .

در ابتدای جلسه دختر ۱۹ساله و برادر ۲۲ ساله اش به عنوان شاکی در جایگاه ویژه ایستادند. دختر جوان گفت: سال ها قبل وقتی من و برادرم خردسال بودیم مادر و پدرم از هم جدا شدند. من و برادرم با مادرمان در خانه پدربزرگ مان زندگی می کردیم. مادرمان شاغل بود و روزها سر کار می رفت و من و برادرم ناچار بودیم در خانه پدر بزرگم بمانیم.

وی ادامه داد: در آن سال‌ها و در غیاب مادرم، پدربزرگم بارها من و برادرم را آزار داده بود. او ما را تهدید کرده بود در این باره به کسی حرفی نزنیم. پدربزرگم از ۸ سالگی تا ۱۴ سالگی مرا آزار می داد و من از ترسم در این سال ها سکوت کرده بودم. این ماجرا تاثیر بدی در روحیه من و برادرم گذاشته بود. به همین خاطر مدتی قبل با مادرم صحبت کردم و حقیقت را به او گفتم. مادرم که از شنیدن این موضوع شوکه شده بود از ما خواست تا علیه پدربزرگم شکایت کنیم. ما حالا برای پدربزرگ مان اشد مجازات می‌خواهیم .

پسر جوان نیز حرف های خواهرش را تایید کرد اما گفت: پدربزرگم همیشه با حرف هایش مرا آزار می داد.

سپس مادر دو شاکی روبه روی قضات ایستاد و گفت: من سال هاست که رازی را در سینه پنهان دارم که حالا می خواهم آن را برملا کنم. پدرم از ۸ سالگی تا قبل از اینکه ازدواج کنم مرا آزار می داد اما من همیشه سکوت کرده بودم. اما حالا که فهمیده ام او دختر و پسرم را هم به تله انداخته آمده ام تا حقیقت را به دادگاه بگویم.

وقتی مرد سالخورده که با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه متهم ایستاد جرمش را انکار کرد و گفت: من هرگز نوه هایم را آزار نداده‌ام. آن ها به دروغ چنین شکایتی را علیه من مطرح کرده‌اند. دختر و نوه هایم قصد اخاذی از مرا دارند. من خانه ای در پردیس دارم که به نام همسرم است. آنها می خواهند خانه ام را از چنگم در آورند.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم گیری کنند.