به گزارش گروه ترجمه رکنا، دختری 12 ساله در مصر به خاطر ختنه جانش را از دست داد.

بنا به گزارش رسانه های خارجی، قربانی در جنوب مصر هنگام ختنه شدن به کام مرگ فرو رفت که طبق بیانیه دستگاه قضایی مصر، بعد از مرگ این دختر در استان اسیوط، دادستان کل دستور بازداشت والدین و دکتری که اقدام به این کار کرده بود را صادر کرد.

 در مصر با هدف کاهش میل جنسی زنان این اقدام انجام شده که از اواسط دهه 1990 آغاز و منجر به تصویب قانونی علیه آن در سال 2008 در پارلمان شد که گفتنی است در دولت مصر در سال 2015 نشان داد که 87 درصد از زنان 15 تا 49 ساله این کشور ختنه شدند.