امروز:
يكشنبه - 18 خرداد - 1399
ساعت :

ورزش

گوناگون

کارگاه آموزشی بررسی چالش های تنظیم و ارسال قرارداد و تبیین قوانین تأمین اجتماعی حوزه کارفرمایان به همت شعبه یک اهواز برگزار شد.

به گزارش حبیب نیوز، رییس تأمین اجتماعی شعبه یک اهواز در این کارگاه اموزشی گفت: در حال حاضر ۴۶۰۰ کارگاه فعال در حوزه عملکرد این شعبه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.

 "صادق قنواتی" افزود: یکی از اصلی ترین نهادهایی که کارفرمایان از بدو شروع به کار خود با آن در ارتباط هستند سازمان تأمین اجتماعی است که بخش مهمی از حقوق و تکالیف کارفرمایان مرتبط با آن است و آشنایی بیش از پیش کارفرمایان با مجموعه قوانین و مقررات در بهبود خدمات حمایتی و گسترش فرهنگ بیمه های اجتماعی در کشور تاثیرگذار خواهد بود.

او گفت: با ایجاد تعامل و ارتباط دو سویه تأمین اجتماعی با شرکای اجتماعی سازمان کوشش شده تا جلسات آموزشی و تخصصی برگزار شود. همچنین شناخت هرچه بیشتر این عزیزان، منجر به رعایت و اجرای صحیح قوانین و مقررات شده و تحقق هر چه بهتر عدالت اجتماعی و در نهایت رونق تولید ، کسب و کار و افزایش اشتغال را در پی خواهد داشت.

قنواتی عناوین مطرح شده دوره های آموزشی را تشریح و تبیین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مواد ۴۶ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی، نحوه تنظیم و ارسال به موقع قراردادها، شرایط عمومی پیمان و همچنین آئین نامه های اجرایی برشمرد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید