برای ستاره پرسپولیس دعا کنید / کریم وضعیت مناسبی ندارد + فیلم
 
کریم باوی ستاره سابق پرسپولیس و تیم ملی به دلیل مشکلات مالی توانایی درمان بیماری خود را ندارد.