امروز:
يكشنبه - 18 خرداد - 1399
ساعت :

ورزش

گوناگون

ابوالقاسم صلح جو
 • در”سه گاه”، نماز می خوانم!
 • فرمان پرایدم “راست” بود، “چپ”اش کردم!
 • هنور مرا بلد نشده بود، مُدام در آغوشم گم می شد!
 • اگر”پرستو” با “بهار”بیآید، هر دو را هووی”پائیز”می کنم!
 • با زبان مادری، با پدرم سخن می گویم!
 • برادرم “خز”شده بود، پدرم پوست اش را کند!
 • تا از خواب می پَرَم، رگِ خوابم رگ به رگ می شود!
 • “ماه”واره بود، بسویش پارازیت فرستادم!
 • به”یاد”من “ماند”، “به خاطر”دیگری”رفت”!
 • چون نتوانست از من چشم بردارد، گوشم را بُرید!
 • برای بوسه بارانِ تو، لب هایم اَبری شده اند!
 • در حدّ مرگ دوستم دارد، ملک الملک!
 • “کار می کند”، فکر همسرم در جیبم!
 • پنهان می کنم پول هایم را، مهربان که می شوی!
 • خرِ”مراد”را، مریدان سوار می شوند!
 • شاطر”چانه”میزد، برای تخفیف!
 • نتوانستم گوشش را “بکشم”، “سنگین”بود!
 • خطِ عابر”پیاده” را، “سواره” نمی توانم بخوانم!
 • دستِ ادب را به”سینه”اش زدم!
 • پایش”در رفت”، تنه اش ماند!

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

 • اولین نظر را شما بدهید